• Moscow, 28B Mezhdunarodnoye shosse, BC Skypoint, bld. "Gamma"